Mircea Leabu

An experiment is a question which science poses to Nature, and a measurement is the recording of Nature`s answer
Un experiment este o întrebare pe care știința o adresează Naturii, iar o măsurătoare este înregistrarea răspunsului Naturii

— Max Planck

BLOG

Be generous and share your opinions!

Principiile etice – între universalitate şi specificul profesiei

22-02-2015 | Ethics | by Mircea Leabu

(Sau între morala socială şi etica profesională)

În loc de introducere

Titlul acestei încercări meditative nu este creaţia mea. El s-a născut în retortele organizării ciclurilor de întâlniri „Reuniunile de vineri seara” de la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată şi aparţine animatorilor acestora VM şi CD.…

Etica: de la amatorism, la profesionalism

08-02-2015 | Ethics | by Mircea Leabu

Scrisoare către mediul academic românesc

Am crescut într-un mediu „nesănătos” de moral. Asta și-a pus amprenta asupra formării personalității mele astfel încât, în ciuda lecțiilor pe care viața mi le-a dat, nu m-am vindecat. În plus, trebuie să recunosc faptul că, dacă aș fi putut face compromisuri morale, de multe ori mi-ar fi fost mai bine.…

Login to chat with other users!