Mircea Leabu

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.
Toţi suntem genii. Dar dacă judeci un peşte după abilitatea sa de a se căţăra în copac, el va trăi toată viaţa cu impresia că e un prost.

— Albert Einstein

Welcome to
Mircea Leabu
my online presence!

  • mircea [dot] leabu [at] ivb [dot] ro
  • www.mircea-leabu.ro
Login to chat with other users!