Mircea Leabu

Dator e-omul să fie al veacului copil, / Altfel ca la nevolnici el merit-un azil / Într-un spital. Acolo cârpească cu minuni / Pereţii de chilie şi spună la minciuni
— Mihai Eminescu: Icoană şi privaz

CONTACT

There was an error submitting the form.

Thanks! Your email was successfully sent. We should be in touch soon.

You forgot to enter your name.
You forgot to enter your email address.
You forgot to enter your message.
Login to chat with other users!