Mircea Leabu

A friend to all is a friend to none.
Cine este prieten cu toți, nu este prietenul nimănui.

— Aristotel
Login to chat with other users!