Mircea Leabu

Everything existing in the universe is the fruit of chance and necessity.
Tot ce există în univers este rodul întâmplării și al necesității.

― Democritus
Login to chat with other users!