Mircea Leabu

Only idiots never change opinion.
Numai idioții nu-și schimbă niciodată opiniile

― Gilles Lipovetsky
Login to chat with other users!