Mircea Leabu

The good life is one inspired by love and guided by knowledge.
Viața demnă de trăit este cea inspirată de iubire și călăuzită de cunoaștere.
―Bertrand Russell: What I Believe

Mariana

Art in Leabu’s family

 

Login to chat with other users!