Mircea Leabu

An experiment is a question which science poses to Nature, and a measurement is the recording of Nature`s answer
Un experiment este o întrebare pe care știința o adresează Naturii, iar o măsurătoare este înregistrarea răspunsului Naturii

— Max Planck
Login to chat with other users!