Mircea Leabu

All men by nature desire to know.
Toţi oamenii au sădită în firea lor dorinţa de a cunoaşte.

— Aristotle: Metaphysics (980a)
Login to chat with other users!