Mircea Leabu

The good life is one inspired by love and guided by knowledge.
Viața demnă de trăit este cea inspirată de iubire și călăuzită de cunoaștere.

― Bertrand Russell: What I Believe
Login to chat with other users!