Mircea Leabu

The best questions are those without an answer yet! They push us to work.
Cele mai bune întrebări sunt cele care nu au, încă, un răspuns! Ele ne îndeamnă la muncă.

— Mircea Leabu
Login to chat with other users!