Mircea Leabu

When we are not child anymore, we are already dead
Când nu mai suntem copii, suntem deja morţi

— Constantin Brâncuși
Login to chat with other users!