Mircea Leabu

Dator e-omul să fie al veacului copil, / Altfel ca la nevolnici el merit-un azil / Într-un spital. Acolo cârpească cu minuni / Pereţii de chilie şi spună la minciuni
— Mihai Eminescu: Icoană şi privaz
Login to chat with other users!