Mircea Leabu

The future enters into us in order to transform itself in us long before it happens.
Viitorul pătrunde în noi pentru a se transforma acolo cu mult înainte de a se întâmpla.

— Rainer Maria Rilke
Login to chat with other users!