Mircea Leabu

Curiosity allures the wise; vanity the foolish
Curiozitatea îl caracterizează pe înțelept; vanitatea pe prost

— David Hume: Political Essays. Of refinement in the arts
Login to chat with other users!