Mircea Leabu

When we are not child anymore, we are already dead
Când nu mai suntem copii, suntem deja morţi

— Constantin Brâncuși

ETHICS

 1. Bioetica în context pandemic. Despre principiism în acțiune / Bioethics in a pandemic context. On principlism in action. In “Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: Studii inter și pluridisciplinare, ediția a III-a / Health, medicine and bioethics in contemporary society: inter and pluridisciplinary studies, 3rd edition” (editor Vitalie Ojovanu). Chișinău: Centrul Editorial-poligrafic Print Caro; 2020, pp. 22-31 (in Romanian, abstract inEnglish).
 2. The ethics of claiming in profession and society
 3. Educația în zorii mileniului al III-lea. Încărcătura etică. În „Etică și integritate în educație și cercetare” (Antonio Sandu, Bogdan Popoveniuc, edrs.) București: Tritonic, 2018, pp. 40-64 (in Romanian).
 4. Bioetica: istoric și semnificație. În „Etică și integritate în educație și cercetare” (Antonio Sandu, Bogdan Popoveniuc, coord.) București: Tritonic, 2018, pp. 133-155 (in Romanian)
 5. The life’s complexity, complexity of ethics-2015
 6. Plagiarism – a complex and controversial form of academic misconduct-2013
 7. Christianity and bioethics. Seeking arguments for stem cell research in Genesis
 8. A framework for assessment and management of ethical risks relate to stem cell use in tissue engineering-2011
 9. Tissue Engineering_ An Ethical Approach in the Perspective of Principlism and Utilitarianism-2011
 10. Revista de filosofie analitica-2011
 11. Principlism versus Utilitarianism in Translational Medicine Ethics
Login to chat with other users!